Topológia VoIP z pohľadu h323 protokolu:

Zoznam dostupných univerzít (cez GateKeeper sanet-gk-za):
Univerzita
telefónne číslo
STUBA - Rektorát 421 2 57294...
STUBA - Strojnícka fakulta 421 2 57296...
STUBA - Stavebná fakulta 421 2 59274...
STUBA - Materiálovo technologická fakulta Trnava 421 33 5511...
STUBA - SIP IP Telefony na STU sip.bts.sk 421 2 571041..
UNIBA - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 421 2 60295...
Žilinská Univerzita 421 41 513....
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 421 48 446....
Technická univerzita v Košiciach 421 55 602....

Dostupné univerzity v Českej republike:
http://www.cesnet.cz/iptelefonie/voip-cesnet.html .